Like!  0 

 

Lining & Coating & Epoxy

Before

 

After

Before


After


Before


After 

บริษัท ไทยเมคคานิคส์ ซีสเต็ม

บริการออกแบบโครงสร้างเครื่องจักร ซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ Cooling Tower พร้อมจำหน่ายและติดตั้งเครื่่องทำความเย็น ระบบปรับอากาศ เราผลิตชิ้นงานโดยกระบวนการ Machining โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงาน ได้รับความพึงพอใจ โดยองค์กรและบริษัทชั้นนำมากมายที่มาใช้บริการ

โทรศัพท์: 02-721-7048-9 อีเมล : tms.2547@gmail.com
Like!  0 
Bookmark and Share
คุณสุภาสน์ ศุภกุล 11 ซอยอ่อนนุช 57 แยก 2 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
(F) 02-721-7008 02-721-6452(E) tms.2547@gmail.com